Dagbogen fra 1944 - Tekla og Robert Jensen fra Kastrup