Rådhus og sogneråd

Find listen over sognerådsformænd indtil Tårnby blev til en borgmester kommune. Læs om valg og sognerådspolitikkere i gamle dage. Foruden vielser foretaget på rådhuset.

  • Du kan læse om Tårnby Rådhus på Kastruplundgade og da den kommunale arbejdsplads flyttede til Amager Landevej.

  • Se listen over formændene for Tårnby Sogneråd siden 1866 og om tiden omkring udskillelsen af Sundbyerne. Desuden kan du læse om overgangen fra sogneråd til kommunalbestyrelse.

  • Læs om sognerådsvalg omkring 1900 - det var langt fra demokratisk.

  • P. J. Petersen var først lærer ved Kastrup Glasværks Skole, senere ved Tårnby Skole og fra 1912 skoleinspektør. Han havde også mange tillidshverv.

  • Nekrolog i Amagerbladet 1942 over C.J. Olsen - Carl Johan Olsen. Han var glasmager - politisk og fagpolitisk aktiv.

  • Læs vielsesritualet, der blev anvendt til de borgerlige vielser på rådhuset indtil 1969.