Religion, kirker og vækkelser

Læs mere om religionsfrihed, præster og organister i Tårnby, hvor kirkesognet også omfattede Sundbyerne.

  • Med Grundloven i 1849 fik alle mulighed for at vælge deres religion og blandt andet i Sundbyøster og Sundbyvester, der dengang hørte til Tårnby Kirkesogn, opstod en mængde nye vækkelser.

  • Organister ved Tårnby Kirke fra omkring 1766 til 1981 og i Kastrup Kirke fra 1884 til 1986.

  • Arkivet har en ufuldstændig fortegnelse over sognepræster i Tårnby Sogn fra 1538 til 1986. De er opstillet efter, hvornår de er begyndt som sognepræst.

  • Amager Avis skrev i 1903 om Pastor Krøyer, der prædikede i Tårnby Kirke, indtil han blev 80 år. Inden en kapellan blev fundet til den i 1884 nybyggede Kastrup Kirke, prædikede han også dér.

  • En af de nye retningerne, der opstod med religionsfriheden i 1849, var Luthersk Missionsforening. Der blev bygget missionshus på Kirkegårdsvej i Sundbyøster og flere menighedshuse på Amager.