Boligforhold

Boligmanglen i Danmark kan også ses i Tårnby. Boligboblen i 1908, Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig og ikke mindst lufthavnens placering er nogle af problemerne.

  • Læs en artikel fra 1954 om de desperate husbyggere på Amager. Boligløsheden var ekstrem i 1950'erne og en af løsningerne blev at bygge et selvbygger hus på en lille grund på det grønne Amager.

  • Bolignøden var høj omkring 1. Verdenskrig. Tårnby Kommune iværksatte en del boligbyggeri for at dæmme op for problemet. Byggeriet på Søvangs Allé, Skøjtevej og barakkerne på Ugandavej var alle bygget af kommune for at skabe flere lejligheder.

  • Om livet på landet i de små huse i Maglebylille.

  • Også i Tårnby er der blevet bygget boliger for at afhjælpe boligmangel. Læs mere om etagebyggeriet på Søvangs Allé, Olufsgården og Postparken.

  • Arkivet har i samarbejde med en frivillig gjort en regnskabsbog over beboerne i de kommunale boliger i Søvang tilgængelig.